Hur mycket påverkar din uppsittning din häst?

Här är två bra länkar om du vill se hur mycket det påverkar både din sadel och hur mycket hästen får parera om du sitter upp från marken resp. från en pall. Självklart bör du kunna sitta upp från marken i händelse av att du måste sitta av vid en uteritt, eller tom kanske faller av. Men tänk dej att som häst behöva parera uppsittning från samma sida om och om och om igen. Ungefär som när vi skapar obalanser i våra kroppar med ensidiga och ofta utförda rörelser.
Uppsittning från marken

Uppsittning från en pall